Distribuční místa pro vyzvednutí Euroklíče v Kraji Vysočina

Regionální pracoviště NRZP ČR pro Kraj Vysočina, Havlíčkova 44, 586 01 Jihlava
Ing. Mgr. Petr Běhunek, místopředseda NRZP ČR
tel: 737 768 950, e-mail: jihlava@nrzp.cz


Centrum pro zdravotně postižené kraje Vysočina, o.p.s
Vrchlického 57, (Dům zdraví - Poliklinika - přízemí), 586 01 Jihlava,
tel: 567 303 685, 732 880 824, e-mail: czp.ji@volny.cz,
Mgr. Kateřina Večeřová - vedoucí CZP Jihlava

Centrum pro zdravotně postižené kraje Vysočina, o.p.s
Dobrovského 2915, 580 01 Havlíčkův Brod,
tel: 569 427 614, e-mail: czphbrod@volny.cz
Mgr. Ilona Venzhöferová - vedoucí CZP Havlíčkův Brod

Centrum pro zdravotně postižené kraje Vysočina, o.p.s
Příkopy 209, 393 01 Pelhřimov,
tel: 565 324 806, 733 255 149, e-mail: czp.pe@centrum.cz,
Mgr. Lucie Šolcová - vedoucí CZP Pelhřimov

Centrum pro zdravotně postižené kraje Vysočina, o.p.s
Smrtelná 389/6 (Komunitní centrum Moravia), 674 01 Třebíč,
tel: 568 841 034, mob: 728 241 078, e-mail: czp.tr@volny.cz,
Mgr. Olga Dolečková, DiS. - vedoucí CZP Třebíč

Centrum pro zdravotně postižené kraje Vysočina, o.p.s
Komenského 1, 591 01 Žďár nad Sázavou,
tel: 566 625 703, 605 353 612, e-mail: czp.zdar@volny.cz,
Mgr. Alena Škarková - vedoucí CZP Žďár nad Sázavou