NRZP ČR je hlavním realizátorem projektu Euroklíč. Finančně je zajišťován dotačním programem Ministerstva pro místní rozvoj ČR s podporou Ministerstva dopravy ČR. Krajské samosprávy se finančně podílí na realizaci projektu ve svých regionech.

NRZP ČR děkuje všem partnerům, přispěvatelům, dárcům a ostatním, kteří jakýmkoliv způsobem pomáhají, aby se pomoc blíže a rychleji dostala k těm, kteří ji potřebují.