O ČEM JSOU TYTO STRÁNKY A CO ZDE NAJDETE

Co je Euroklíč, kdo může Euroklíč získat a co k tomu potřebuje.
O projektu u nás i ve světě. Informace o historii Euroklíče.

Co je Eurozámek, jaké jsou druhy 
Eurozámku,  která místa se osazují Eurozámky a o Euroklíčence.

Seznam míst, kam je možné 
dojít pro Euroklíč, 
a  kde je možné Euroklíč použít. 
Letáky a evidenční  karty.