O EUROKLÍČI

Euroklíč

je speciální klíč, kterým se otvírá speciální zámek (Eurozámek). Eurozámkem jsou osazována veřejná sociální a kompenzační zařízení. Euroklíč je vydáván zdarma. Místa, kde je možné si Euroklíč vyzvednout, jsou řazena podle krajů.

Euroklíč mohou získat:

Držitelé průkazu TP, ZTP, ZTP/P, držitelé WC karty – IBD pacienti, diabetici, stomici, onkologičtí pacienti, lidé postiženi následujícími nemocemi: Roztroušená skleróza, Parkinsonova nemoc, Cystická fibróza, Crohnova choroba, Ulcerózní kolitida a další střevní nespecifické záněty, močové dysfunkce a poruchy autistického spektra. U výše uvedených onemocnění je nezbytné vzít k nahlédnutí lékařskou zprávu, dokládající výše uvedené onemocnění.

S sebou vezměte občanský průkaz, průkaz OZP (TP, ZTP, ZTP/P), nebo WC kartu.

Rodiče a osoby pečující o děti do tří let věku se obrací se žádostí o zapůjčení euroklíče pouze na Síť pro rodinu.

K získání Euroklíče kontaktujte distribuční místo nejblíže svému bydlišti.


   

Projekt Euroklíč

je realizován na celém území ČR a jeho realizátorem je Národní rada osob se zdravotním postižením ČR. Finančně je zajišťován především dotačním programem Ministerstva pro místní rozvoj ČR, podporou Ministerstva dopravy ČR. Krajské samosprávy se finančně podílí na realizaci projetu ve svých regionech.

Dlouhodobým cílem projektu

je zajistit osobám se sníženou schopností pohybu na celém území ČR rychlou a důstojnou dostupnost veřejných sociálních a kompenzačních zařízení (např. výtahů, svislých
a schodišťových plošin, apod.). Tato zařízení, která jsou osazena jednotným Eurozámkem, efektivně pomáhají k odstranění nejistoty a  psychologických bariér, posilují tím samostatnost, nezávislost a důstojnost těchto osob v každodenním životě.

Národní rada osob se zdravotním postižením ČR

velmi děkuje všem garantům, partnerům, dárcům a příznivcům projektu Euroklíč.
​Loga jsou k prohlédnutí v záložce Euroklíč obrazem.


   

Euroklíč ve světě

Ve spolupráci se slovenskými partnery byla vytvořena síť jednotně přístupných sociálních a technických kompenzačních zařízení (výtahů, svislých a schodišťových plošin) po celé Evropě.

Odkaz:   EUROKLÍČ VE SVĚTĚ
 

Historie projektu

V roce 1986 požádalo ředitelství německých dálnic Klub pro osoby se zdravotním postižením CBF 
o spolupráci při zajišťování možnosti jednotného přístupu a také ochrany před 
znečištěním sociálních zařízení pro osoby se zdravotním postižením u dálničních odpočívadel
a čerpacích stanic. Pokud byla sociální  zařízení volně přístupná, stávala se prakticky téměř nepoužívatelná z důvodů znečištění, vandalismu nebo využívání k jiným účelům, či jinými osobami. Pokud se sociální zařízení zamkla, nebylo snadné sehnat klíč nebo osobu,
která měla klíč na starosti. Výsledkem spolupráce ředitelství dálnic s Klubem pro osoby se zdravotním postiženímCBF byl univerzální klíč a speciální zámkový systém. 
Jeho autorem se stal pan Martin Dederichs.
Německý klub CBF vydává, pravidelně aktualizuje a distribuuje publikaci "Der Locus", mezinárodní seznam objektů osazených Eurozámkem. Tato publikace spolu s dalšími, určenými přímo k tipům na cestování, slouží jako návod pro plánování tras a ve významné míře ovlivňuje volbu cílových destinací pro statisíce lidí se zdravotním postižením.
O rozšíření projektu na území České republiky se postarala Národní rada osob se zdravotním postižením spolu s Evropským institutem pro udržitelný rozvoj,
od záštitou Asociace krajů ČR a Ministerstva dopravy, za velké podpory řady dalších institucí.
Patří mezi ně např.:
Česká správa sociálního zabezpečení, Ředitelství silnic a dálnic ČR, Společnost PETROLmedia, Český ústav zeměměřičský a katastrální, Správa železnic, České dráhy, Benzina s.r.o., Čepro a.s., Pap OIL, Metrostav, Síť mateřských center a mnoho dalších.
Společnost PETROLmedia udělila v rámci prestižní soutěže PETROLLawards 2007 Evropskému institutu pro udržitelný rozvoj a projektu Euroklíč hned dvě ocenění za NEJVÝZNAMNĚJŠÍ POČIN ROKU 2007 v kategorii vybavení čerpacích stanic.
Euroklíč zvítězil jak na základě veřejného hlasování, tak na základě hodnocení odborné komise. 
Autor myšlenky Euroklíče Martin Dederichs ocenil zlatým Euroklíčem Václava Krásu,
předsedu NRZP ČR a Pavla Hříbka, předsedu EIPUR, za implementaci projektu Euroklíč na území České republiky.