Euroklíčenka

Na Přírodovědecké fakultě Ostravské univerzity vznikla ve spolupráci s neziskovou organizací Síť pro rodinu, unikátní aplikace Euroklíčenka, pro chytré telefony. Aplikace v praxi rozšiřuje využití projektu Euroklíč, který je realizován na celorepublikové úrovni. V aplikaci lze získat přehled o místech, na kterých mohou Euroklíč využít v případě potřeby. Ostravská univerzita a Síť pro rodinu tak podala pomocnou ruku osobám zdravotně postiženým, seniorům a také rodinám s malými dětmi.

Aplikaci Euroklíčenka si mohou uživatelé tzv. "chytrých mobilních telefonů" stáhnout pod ikonou nazvanou Obchod Play. Zde zadají Euroklíčenka a poté Instalovat. Po nainstalování aplikace se uživateli na ploše telefonu zobrazí ikona s názvem Euroklíčenka.

Souřadnice GPS určí, kde je nejbližší toaleta a jak je vzdálená od místa, kde se dotyčná osoba nachází.
Nebo je možné dát toaletu vyhledat po zadání města. Aplikace zobrazí všechny toalety, které se v daném městě nachází.
V této aplikaci jsou zatím pouze místa v ČR.