O projektu

Záštitu projektu Euroklíč poskytly Ministerstvo dopravy ČR a Asociace krajů ČR.

Cíl:

zajistit osobám se sníženou schopností pohybu na celém území ČR rychlou a důstojnou dostupnost veřejných sociálních a kompenzačních zařízení (např. výtahů, svislých a schodišťových plošin, apod.).
Tato zařízení, která jsou osazena jednotným Eurozámkem, efektivně pomáhají k odstranění nejistoty
a  psychologických bariér, posilují tím samostatnost, nezávislost a důstojnost těchto osob v každodenním životě.

Realizace:

probíhá na celém území ČR a jeho realizátorem je Národní rada osob se zdravotním postižením ČR. Finančně je zajišťován především dotačním programem Ministerstva pro místní rozvoj ČR, podporou Ministerstva dopravy ČR. Krajské samosprávy se finančně podílí na realizaci projetu ve svých regionech.

Historie

V roce 1986 požádalo ředitelství německých dálnic Klub pro osoby se zdravotním postižením CBF o
spoluprácipři zajišťování možnosti jednotného přístupu a také ochrany před znečištěním sociálních
zařízení pro osoby se zdravotním postižením u dálničních odpočívadel a čerpacích stanic. Pokud byla sociální  zařízení volně přístupná, stávala se prakticky téměř nepoužívatelná z důvodů znečištění,
vandalismu nebo využívání k jiným účelům, či jinými osobami. Pokud se sociální zařízení zamkla,
nebylo snadné sehnat klíč nebo osobu, která měla klíč na starosti. Výsledkem spolupráce ředitelství
dálnic s Klubem pro osoby se zdravotním postiženímCBF byl univerzální klíč a speciální zámkový systém.
Jeho autorem se stal pan Martin Dederichs.
Německý klub CBF vydává, pravidelně aktualizuje a distribuuje publikaci "Der Locus", mezinárodní
seznam objektů osazených Eurozámkem. Tato publikace spolu s dalšími, určenými přímo k tipům na cestování, slouží jako návod pro plánování tras a ve významné míře ovlivňuje volbu cílových destinací pro statisíce lidí se zdravotním postižením. O rozšíření projektu na území České republiky se
postarala Národní rada osob se zdravotním postižením spolu s Evropským institutem pro udržitelný
rozvoj, pod záštitou Asociace krajů ČR a Ministerstva dopravy, za velké podpory řady dalších institucí.
Patří mezi ně např.: Česká správa sociálního zabezpečení, Ředitelství silnic a dálnic ČR, Společnost
PETROLmedia, Český ústav zeměměřičský a katastrální, Správaželeznic, České dráhy, Benzina.r.o., 
Čepro a.s., Pap OIL, Metrostav, Síť mateřských center a mnoho dalších.
Společnost PETROLmedia udělila v rámci prestižní soutěže PETROLLawards 2007 Evropskému institutu pro udržitelný rozvoj a projektu Euroklíč hned dvě ocenění za NEJVÝZNAMNĚJŠÍ POČIN ROKU 2007
v kategorii vybavení čerpacích stanic. Euroklíč zvítězil jak na základě veřejného hlasování, tak na
základě hodnocení odborné komise. 
Autor myšlenky Euroklíče Martin Dederichs ocenil zlatým Euroklíčem Václava Krásu,
předsedu NRZP ČR a Pavla Hříbka, předsedu EIPUR, za implementaci projektu Euroklíč na území
České republiky.