Kraje

Každý kraj má své tlačítko

Po otevření se dostanete na stránku s informacemi  o místě, kde si můžete vyzvednout Euroklíč, pro distributory tam je Evidenční karta, kterou vyplňují při předání Euroklíče. Dále stránka obsahuje leták příslušného kraje.