KRAJE

Každý kraj má své tlačítko

Po otevření se dostanete na stránku s informacemi  o místě, kde si můžete vyzvednout Euroklíč, pro distributory tam bude Evidenční karta, kterou vyplňují při předání Euroklíče. Dále bude stránka obsahovat leták příslušného kraje  a místa, která jsou sazená již Eurozámky, tedy místa, kde je možné použít Euroklíč.

UPOZORNĚNÍ:  webové stránky se stále upravují, tvoří se přístupnost, zvláště pro nevidomé.  Děkuji za trpělivost.