CO JE EUROKLÍČ


EUROKLÍČ je speciální klíč, kterým se odemykají místa osazená Eurozámkem.
Je dotovaný, lze si ho vyzvednout zdarma. Je možné ho použít ve více zemích Evropy.
Je určen pro osoby se zdravotním postižením a pro osoby s některými nemocemi.

Mezinárodní projekt EUROKLÍČ zpřístupňuje sociální a technická kompenzační
zařízení lidem se sníženou schopností pohybu. Tím efektivně pomáhá k odstranění
nejistoty a psychologických bariér, posiluje tím samostatnost, nezávislost
a důstojnost těchto osob v každodenním životě.

Dlouhodobým cílem projektu je:
Zajistit osobám se sníženou schopností pohybu na celém území ČR
rychlou a důstojnou dostupnost veřejných sociálních a kompenzačních zařízení
(např. výtahů, svislých a schodišťových plošin, apod.)
Tato zařízení jsou osazena jednotným Eurozámkem.

Prostřednictvím Sítě pro rodinu jsou Euroklíče dlouhodobě zapůjčovány
rodičům a pěstounům dětí do tří let.

Záštitu pro přípravu a realizaci projektu EUROKLÍČ na území ČR poskytla
Národní radě osob se zdravotním postižením ČR Asociace krajů ČR
a Ministerstvo dopravy.
Projekt byl financován ze zdrojů Ministerstvo pro místní rozvoj.


NRZP ČR velmi děkuje všem garantům, partnerům, dárcům a příznivcům
projektu Euroklíč. Loga jsou k prohlédnutí ve fotogalerii.