EUROKLÍČ » Publicita a propagace » Tisková konference ve Středočeském kraji

Tisková konference ve Středočeském kraji

Tiskové konference se zúčastnila Petra Pecková, hejtmanka Středočeského kraje (na foto uprostřed), Martin Hrabánek, radní pro sociální oblast Středočeského kraje, Marcela Václavíková, Národní rada zdravotně postižených (na foto vlevo), Kateřina Procházková, koordinátorka pěstounského skladu, sociální pracovnice a pěstounka na přechodnou dobu.

Podpora pěstounské péče patří mezi hlavní priority současného vedení Středočeského kraje. Jednou z novinek je spolupráce s projektem Euroklíč, která se podařila Středočeskému kraji pro potřeby pěstounských rodin zajistit.
Díky spolupráci s Národní radou tělesně postižených Středočeský kraj jako první prosadil poskytnutí Euroklíče pro pěstouny pečující o děti do 3 let:
Hejtmanka Pecková vysvětluje: „Mám obrovskou radost, že se nám podařilo prosadit, aby byl Euroklíč zdarma poskytován i pěstounům pečujícím o děti do 3 let, kteří nebyli dříve považováni za rodiče a neměli na poskytnutí Euroklíče zdarma nárok.  Přechodní pěstouni, tedy ti, pečují o přidělené děti po dobu max. 1 roku, a kteří přijímají svěřené děti mnohdy naprosto nečekaně a nečekaného věku, mají nárok na zapůjčení Euroklíče dokonce na celou dobu výkonu jejich péče.“